Processing may take a few seconds...

Article


Title

Komunikat z seminarium naukowego ,,Zarządzanie bezpieczeństwem w społecznościach lokalnych"

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

communique

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Społeczności lokalne
Pages (from - to)

274 - 285