Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Polityka transportowa Unii Europejskiej wobec wybranych polityk sektorowych i horyzontalnych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

82 - 109

Książka

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności