Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polityka transportowa Unii Europejskiej wobec wybranych polityk sektorowych i horyzontalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

82 - 109

Book

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności