Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ewolucja zagrożeń dla wojsk w konfliktach o niskiej intensywności prowadzonych w XXI wieku.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Wojna
Strony (od-do)

11 - 26

Książka

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0