Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Editors

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wojskowy Instytut Medyczny

Date of publication

2017

Number of pages

249

ISBN

978-83-948477-0-8

URL

https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3433-bezpieczenstwo-wojsk-w-aspekcie-zagrozen-technicznych

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Ochrona
  • Siły zbrojne
  • Polska
Comments

Publikacja powstała w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOBR-BI04/022/13149/2013.

Chapters
Ewolucja zagrożeń dla wojsk w konfliktach o niskiej intensywności prowadzonych w XXI wieku. (p. 11-26)
Nieuprawnione użytkowanie materiałów wybuchowych ( wybrane aspekty) (p. 27-58)
Materiały wybuchowe domowej produkcji stosowane w działaniach asymetrycznych (p. 59-71)
Taktyczno-inżynieryjne aspekty przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (p. 83-94)