Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wojskowy Instytut Medyczny

Data opublikowania

2017

Liczba stron

249

ISBN

978-83-948477-0-8

URL

https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3433-bezpieczenstwo-wojsk-w-aspekcie-zagrozen-technicznych

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Ochrona
  • Siły zbrojne
  • Polska
Uwagi

Publikacja powstała w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym" współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr DOBR-BI04/022/13149/2013.

Rozdziały
Ewolucja zagrożeń dla wojsk w konfliktach o niskiej intensywności prowadzonych w XXI wieku. (s. 11-26)
Nieuprawnione użytkowanie materiałów wybuchowych ( wybrane aspekty) (s. 27-58)
Materiały wybuchowe domowej produkcji stosowane w działaniach asymetrycznych (s. 59-71)
Taktyczno-inżynieryjne aspekty przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (s. 83-94)