Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nieuprawnione użytkowanie materiałów wybuchowych ( wybrane aspekty)

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Materiały wybuchowe
Pages (from - to)

27 - 58

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Points of MNiSW / chapter

5.0