Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problematyka obrotu specjalnego w zakresie podatku od towarów i usług i jego wpływ na bezpieczeństwo

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka
Date of online publication

2016 (Date presumed)

Pages (from - to)

151 - 173

Book

Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności