Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Infrastruktura drogowa
  • Polska
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • Transport drogowy
Abstract

PL Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zasad bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Wymagało to będzie krótkiej charakterystyki materiałów niebezpiecznych, przybliżenia regulacji prawnych dotyczących przewozu drogowego tych towarów (przy uwzględnieniu znowelizowanej Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR), a także sposobów przewozu i oznakowania pojazdów. Autor przybliży dane obrazujące poziom bezpieczeństwa przewozu niebezpiecznych towarów w transporcie drogowym oraz możliwe zmiany ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Pages (from - to)

74 - 94

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991029494479705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,bezpiecze%C5%84stwo%20przewozu%20drogowego

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 91-94. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia

Ministry points / chapter

20.0