Processing may take a few seconds...

Book


Title

Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia

Editors

Title variant

EN Social and legal issues of homeland security in the third Polish Republic : selected issues

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

Publisher name from the MNiSW list

Innovatio Press, Wydawnictwo Naukowe

Date of publication

2017

Number of pages

238

ISBN

9788364527616

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991015651999705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Spo%C5%82eczno-prawne%20problemy%20bezpiecze%C5%84stwa%20wewn%C4%99trznego%20III%20Rzeczypospolitej.%20Wybrane%20zagadnienia&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo prawne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Polska
Published in

Book series: Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Chapters
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa : źródło kreacji i doskonalenia zawodowego (p. 41-59)
Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (p. 74-94)