Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa : źródło kreacji i doskonalenia zawodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa (przedmiot szkolny)
  • Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
  • Polska
Pages (from - to)

41 - 59

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-59. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Społeczno-prawne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego III Rzeczypospolitej : wybrane zagadnienia

Points of MNiSW / chapter

20.0