Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przegląd Prawa Publicznego

Rocznik: 2016 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Informacja
  • Informacja publiczna
  • Interes społeczny
  • Polska
  • Prawo
  • Prawo do informacji publicznej
  • Przetwarzanie danych
  • Przetwarzanie informacji
Strony (od-do)

65 - 81

URL

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/definicja-informacji-przetworzonej,68778.html

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Publikacja indeksowana w

Erih Plus