Processing may take a few seconds...

Article


Title

Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Prawa Publicznego

Journal year: 2016 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja
  • Informacja publiczna
  • Interes społeczny
  • Polska
  • Prawo
  • Prawo do informacji publicznej
  • Przetwarzanie danych
  • Przetwarzanie informacji
Pages (from - to)

65 - 81

URL

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/definicja-informacji-przetworzonej,68778.html

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Points of MNiSW / journal

7.0

Publication indexed in

Erih Plus