Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo w perspektywie rozwoju w opiniach społeczności lokalnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2016

Chapter type

paper

Publication language

polish

Date of online publication

2016

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa : wyzwania i ryzyka