Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Innowacje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w siłach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowódcy
  • Innowacje
  • Kompetencje
  • Rekonwersja w wojsku
  • Siły zbrojne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Polska
Pages (from - to)

167 - 184

URL

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Horyzonty_wsp._zarzadz.ARCH.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 183-184.

Book

Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication