Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przygotowanie i wykorzystanie profili kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type ---
Publication language

polish

Pages (from - to)

407 - 427

Book

Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem