Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Przygotowanie i wykorzystanie profili kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

407 - 427

Książka

Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem