Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Redaktorzy

| [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Wydawca

Wydawnictwo Exante

Data opublikowania

2016

Liczba stron

481

ISBN

978-83-65374-01-1

DOI

978-83-65374-01-1

Rozdziały