Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Popularyzacja nauki na przykładzie platformy przetwarzania rozproszonego BOINC

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Popularyzacja wiedzy
  • Przetwarzanie rozproszone
Date of online publication

2016

Pages (from - to)

45 - 57

Book

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego

Presented on

Bezpieczny Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, 2016, Waleńczów, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other