Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Zbigniew Lach

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Strategii Wojskowej

E-mail

z.lach@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 35 34

ORCID

0000-0001-8168-4958

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 50%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 50%

Artykuły (1)

Rozdziały (1)