Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne wizje, koncepcje i strategie rozwoju przestrzennego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Planowanie przestrzenne
  • Polityka przestrzenna
  • Suburbanizacja
  • Polska
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

187 - 229

URL

https://cdissz.wp.mil.pl/u/Globstate_vol._2_-_Wyzwania_dla_Polski_w_kontekscie_zmian_w_srodowisku_bezpieczenstwa_-_online.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 227-229.

Book

Wyzwania dla Polski w kontekście zmian w środowisku bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0