Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Rafał Sieczka

Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

E-mail

r.sieczka@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 40 01

ORCID

0000-0003-3975-0469

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Rozdziały (4)

Książki (4)

Rozprawa doktorska