Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Taktyka działania pododdziałów manewrowych w środowisku zagrożenia detonacji min i IED

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Taktyka
  • Improwizowane urządzenia wybuchowe
  • Pododdziały (wojsk.)
  • Rozminowanie
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

57 - 76

Book

Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)

Ministry points / chapter

20.0