Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zmiany w taktyce i środkach walki wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP w kontekście konfliktów zbrojnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Broń
  • Konflikty zbrojne
  • Taktyka
  • Wojska lądowe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

306

Signature of printed version

A/469

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor