Processing may take a few seconds...

Employee

mgr Monika Szymczyk-Golan

Organizational unit

Pion Prorektora ds. Naukowych

Biblioteka Główna

E-mail

m.szymczyk-golan@akademia.mil.pl

Google Scholar ---