Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bibliografia publikacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej 2016-2017

Autorzy

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

167

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19007898

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo
  • Nauki o obronności
  • Bibliografia wojskowa
EN
  • Military bibliography
  • Safety
  • War Studies University
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia Publikacji Pracowników Uczelni ukazuje się od 1990 roku. Jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez Sekcję Informacji, Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, wcześniej także Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Akademii Obrony Narodowej. Od 2009 roku przyjęto nową konstrukcję układu działowego Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Odzwierciedlają one uczelnianą strukturę organizacyjną i przedstawiają indywidualny, udokumentowany dorobek zarówno jej pracowników jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii. W obrębie danej jednostki organizacyjnej opisy są uszeregowane alfabetycznie według nazwisk autorów, a w obrębie nazwiska alfabetycznie według tytułów publikacji i oznaczone numeracją ciągłą. Uzupełnieniem opisu bibliograficznego są hasła przedmiotowe, informujące o treściowej zawartości rejestrowanego dokumentu. W przypadku prac zespołowych, poszczególne rozdziały przypisano każdorazowo indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografie posiadają pomocniczy aparat naukowy w postaci indeksów: autorskiego i przedmiotowego. Indeksy ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych informacji, kierując Czytelnika do właściwych pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Bibliografie zaopatrzone są również w wykaz skrótów oraz wykaz czasopism, z których zaczerpnięto materiał bibliograficzny.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne