Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej : 2016

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Pion Prorektora ds. Naukowych, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2017

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

162

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001523

Keywords
PL
  • Akademia Obrony Narodowej
  • Bibliografia wojskowa
EN
  • Military bibliography
  • National Defence University
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia Publikacji Pracowników Uczelni ukazuje się od 1990 roku. Jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez Sekcję Informacji, Bibliografii i Bibliometrii Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, wcześniej także Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Akademii Obrony Narodowej. Od 2009 roku przyjęto nową konstrukcję układu działowego Bibliografii Publikacji Pracowników Uczelni. Odzwierciedlają one uczelnianą strukturę organizacyjną i przedstawiają indywidualny, udokumentowany dorobek zarówno jej pracowników jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii. W obrębie danej jednostki organizacyjnej opisy są uszeregowane alfabetycznie według nazwisk autorów, a w obrębie nazwiska alfabetycznie według tytułów publikacji i oznaczone numeracją ciągłą. Uzupełnieniem opisu bibliograficznego są hasła przedmiotowe, informujące o treściowej zawartości rejestrowanego dokumentu. W przypadku prac zespołowych, poszczególne rozdziały przypisano każdorazowo indywidualnemu dorobkowi autora. Bibliografie posiadają pomocniczy aparat naukowy w postaci indeksów: autorskiego i przedmiotowego. Indeksy ułatwiają wyszukiwanie potrzebnych informacji, kierując Czytelnika do właściwych pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Bibliografie zaopatrzone są również w wykaz skrótów oraz wykaz czasopism, z których zaczerpnięto materiał bibliograficzny.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version