Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Małgorzata Czerwińska

Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Międzynarodowego

E-mail

m.czerwinska@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 31 73

ORCID

0000-0001-7146-2948

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Rozdziały (1)