Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kontrowersje wokół zakresu pojęcia "usługa medyczna" w kontekście jej zwolnienia z podatku od wartości dodanej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Gubernaculum et Administratio

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jakość
  • Podatek
  • Prawo
  • Służba zdrowia
Pages (from - to)

73 - 84

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0