Processing may take a few seconds...

Article


Title

Pozytywna dyskryminacja w wojsku – zbędny przywilej czy niezbędna potrzeba?

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2021 | Journal number: 5 (63)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dyskryminacja
  • Służby mundurowe
  • Wojsko
Pages (from - to)

525 - 534

Points of MNiSW / journal

100.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

100.0