Processing may take a few seconds...

Journal number

Published in

Journal: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka | Journal year: 2021

Number nr 4 (XLV)
Editors

Title

PL Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym : uwarunkowania egzo- i endogeniczne

Date of publication

12.11.2021

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf

Articles (1)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS