Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Editors

Additional title

EN Revue Juridique de l'Université Adam Mickiewicz

Previous title

PL Adam Mickiewicz University Law Review

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Journal unique ID

486853

Publisher name

Poznań : Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

Editorship

Redaktor Naczelny Paweł Kwiatkowski Zastępca redaktora Tadeusz Gadkowski, Polska

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2083-9782

URL

http://ppuam.amu.edu.pl/index.php?page=przeglad-prawniczy

Comments

[Z. spec.] (2014) ukazał się pt.: Adam Mickiewicz University Law Review. Od vol. 2 tyt. równol. również: La Revue Juridique de l'Université Adam Mickiewicz. Od vol. 4 (2015) wydawca: Faculty of Law and Administration Adam Mickiewicz University Poznań. Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. Czasaopismo Adam Mickiewicz University Law Review jest indeksowane w: Central European Journal of Social Sciences and Humanities Central and Eastern European Online Library Adam Mickiewicz University Repository Index Copernicus z notą 78.62

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 20.0 ---
  • 2020 20.0 ---