Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Year 2020
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Law

Points of MNiSW

20.0

Journal volumes