Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Year 2019
Scientific disciplines (Law 2.0)

5.7 Legal education

Points of MNiSW

20

Journal volumes