Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (861)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS
 • 1.
  Terrorism in the Cold War. Eastern Europe and the Soviet Sphere of Influence / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 240 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 2.
  Terrorism in the Cold War The West, Middle East and Latin America / red. Przemysław Gasztold (WBN), Riegler Thomas, Hänni Adrian: Bloomsbury Publishing ; I.B. Tauris, 2020 - 272 s.

  Editorial scholarly monograph 150
 • 3.
  65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 309 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 4.
  Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń : materiały z I Kongresu Naukowego Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku / red. Małgorzata Jagodzińska, Anna Strumińska-Doktór - Białystok, Polska : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2020 - 367 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 5.
  Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 95 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 6.
  FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W STREFIE BEZPOŚREDNICH DZIAŁAŃ WOJENNYCH. WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE / Grzegorz Lewandowski (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 80
 • 7.
  Handbook of Space Security / red. Kai-Uwe Schrogl - Cham, Switzerland : Springer, 2020 - 420 s.

  Scholarly textbook / script
 • 8.
  Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa / red. Krzysztof Drabik (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 381 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 9.
  Kobiety w Parlamencie Europejskim. Strategie partii politycznych w wyborach 2019 roku w Polsce / Małgorzata Druciarek, Beata Łaciak (WBN) / Warszawa, Polska : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2020 - 41 s.

  Scholarly monograph 100
 • 10.
  Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 199 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 11.
  Militarne obszary komunikacji strategicznej / Zbigniew Modrzejewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 390 s.

  Scholarly monograph 100
 • 12.
  Nowy Jedwabny Szlak. Transport kolejowy w obsłudze logistycznej / Jakub Doński-Lesiuk (WZiD) / CeDeWu, 2020 - 259 s.

  Scholarly monograph 80
 • 13.
  Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa / Justyna Kurek (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - 160 s.

  Scholarly monograph 100
 • 14.
  Ochrona osób i mienia : komentarz / Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP), Filip Radoniewicz (IP), Monika Nowikowska (IP) / red. Justyna Kurek (WBN), Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, Krótkie Komentarze Becka, 2020 - 290 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 15.
  "... oddanie Służbie bez reszty". Studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie w stulecie jej utworzenia (1919-2019) / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 356 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 16.
  Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1 / red. Maciej Marszałek (WBN), Marta Gębska (WBN), Dariusz Majchrzak (WBN), Marek Borys (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Difin, 2020 - 424 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 17.
  Potencjał wojsk lądowych wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 313 s.

  Scholarly monograph 80
 • 18.
  Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce : podręcznik / Marian Kuliczkowski (WBN), Leszek Sawicki / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 246 s.

  Scholarly textbook / script 80
 • 19.
  Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - 150 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 20.
  Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology / New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - 258 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 21.
  Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 22.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 23.
  Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, 2020 - 345 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 24.
  Rosyjska sztuka operacyjna w zarysie : z przedmową generała Rajmunda T. Andrzejczaka / Marek Depczyński (WW), Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Fundacja "Historia i Kultura", 2020 - 411 s.

  Scholarly monograph 20
 • 25.
  Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona - obowiązki - odpowiedzialność / Agnieszka Brzostek (IP), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Konrad Walczuk (IP) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020 - 220 s.

  Scholarly monograph 100
 • 26.
  Straż Graniczna RP w systemie ochrony granicy państwowej / Mirosław Laskowski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 208 s.

  Scholarly monograph 80
 • 27.
  Sun Zi i jego Sztuka wojny. Filozofia i praktyka oddziaływania na bieg zdarzeń / red. Piotr Plebaniak - Kraków, Polska : Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2020 - 712 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 28.
  Teoria walki w cyberprzestrzeni / Piotr Tadeusz Dela (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 154 s.

  Scholarly monograph 100
 • 29.
  Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. Stanisław Bożyk - Białystok, Polska : Temida 2, 2020 - 297 s.

  Scholarly monograph
 • 30.
  Ustroje, prawa człowieka, bezpieczeństwo, integracja europejska : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni. 1 / red. Ryszard Michał Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 - 994 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 31.
  Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / red. Ewelina Włodarczyk, Magdalena Szumiec, Olga Wasiuta - Kraków, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020 - 232 s.

  Scholarly monograph
 • 32.
  Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 208 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 33.
  Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej / red. Barbara Jaworska -Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługodzki - Warszawa, Polska : Warszawa : Wolters Kluwer, 2020 - 968 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 34.
  Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2 / red. Marek Gogolin - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - 192 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 35.
  11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 36.
  16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 37.
  17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 38.
  18 Pułk Ułanów Pomorskich / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 39.
  1 Pułk Strzelców Konnych / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Scholarly monograph 20
 • 40.
  2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 41.
  3 Pułk Ułanów Śląskich / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 42.
  4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 43.
  5 Pułk Strzelców Konnych / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska: Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, 2019 - 47 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 44.
  8 Pułk Strzelców Konnych / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 45 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 45.
  8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego / Juliusz Tym (WW) / red. Krzysztof Mijakowski, Ewa Jodkowska - Warszawa, Polska : Edipresse Polska, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939. Odznaki Kawalerii, 2019 - 47 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 46.
  Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnych / red. Piotr Lewandowski (WBN), Jakub Bieniek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 220 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 47.
  Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i praktyka / red. Tomasz Bojar-Fijałkowski - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - 294 s.

  Scholarly monograph
 • 48.
  Analiza wybranych problemów z zakresu nauk społecznych / red. Aleksandra Surma, Magdalena Śliwa - Lublin, Polska : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019 - 229 s.

  Scholarly monograph
 • 49.
  Antykomunizm Polaków w XX wieku / red. Piotr Kardela, Karol Sacewicz - Białystok, Polska Olsztyn, Polska : Instytut Pamięci Narodowej, Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 2019 - 862 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 50.
  Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VII - Historia i polityka / red. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak - Poznań, Polska : Poznań : Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, 2019 - 142 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 51.
  Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej . T. 3, Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków / red. Barbara Wiśniewska-Paź, Jarosław Stelmach - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - 220 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 52.
  Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych / Bogdan Michailiuk (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 131 s.

  Scholarly monograph 80
 • 53.
  Bezpieczeństwo i edukacja / red. Aleksandra Skrabacz - Poznań, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 54.
  Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro / red. Ryszard Bartnik (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 158 s.

  Scholarly monograph 20
 • 55.
  Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - 321 s.

  Scholarly monograph
 • 56.
  Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne problemy i wyzwania / red. Dominika Czapla, Marta Miedzińska - Warszawa, Polska : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019 - 149 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 57.
  Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku / red. Stanisław Jaczyński, Mariusz Kubiak - Siedlce, Polska Warszawa, Polska : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 - 342 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 58.
  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy / red. Marek Gąska, Iwona Lasek-Surowiec - Chełm, Polska : Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2019

  Editorial scholarly monograph
 • 59.
  Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym / red. Elżbieta Dynia, Sabina Kubas - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - 218 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 60.
  Bezpieczeństwo wschodniej granicy / Leszek Elak (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 228 s.

  Scholarly monograph 80
 • 61.
  Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Część 2. Wymiar narodowy / red. Janusz Falecki, Paweł Łubiński - Kraków, Polska : Uniwersytet Pedagogiczny, 2019 - 291 s.

  Scholarly monograph
 • 62.
  Chleba naszego powszedniego / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Andrzej Piętka, Cezary Smuniewski (WBN), Paweł Beyga - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 37, 2017, nr 1(197), 2019 - 177 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 63.
  Contemporary Approachesin Social Science Researches / red. Christian Ruggiero Hasan, Arslan Giovanna Gianturco - Bialystok, Poland : E-BWN, 2019 - 579 s.

  Scholarly monograph
 • 64.
  Contemporary threats to the security of Europe in the second decade of the 21st century / red. Andrzej Soboń (WBN), Bogdan Grenda (WBN), Paweł Majdan (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 441 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 65.
  Cyberkooperencja / Grzegorz Pilarski (WW) / Warszawa, Polska : MP Know-How, 2019 - 223 s.

  Scholarly monograph 20
 • 66.
  Cyberodpowiedzialność / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - 416 s.

  Scholarly monograph 100
 • 67.
  Determinanty bezpieczeństwa państwa / red. Zbigniew Ciekanowski - Biała Podlaska, Polska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2019 - 353 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 68.
  Diaspora rosyjska i rosyjskojęzyczna w neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej na obszarze Świętej Rusi / Marek Żyła (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 313 s.

  Scholarly monograph 100
 • 69.
  Dwa kroki przed przyszłością : Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu / Dominik Smyrgała (IHW) / Warszawa, Polska : Wojskowy Instytut Wydawniczy, 2019 - 218 s.

  Scholarly monograph 20
 • 70.
  Dzieje Ułanów Jazłowieckich / Krzysztof Goździk, Daniel Koreś, Michał Przybylak (WW), Paweł M. Rozdżestwieński, Juliusz Tym (WW) / red. Juliusz Tym (WW) - Warszawa, Polska : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019 - 549 s.

  Editorial scholarly monograph 100
 • 71.
  Edukacja całożyciowa : wybrane obszary / red. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska - Toruń, Polska Białystok, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019 - 263 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 72.
  Ekonomia, Gospodarka i Państwo / red. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny - Poznań, Polska : Młodzi Naukowcy, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 2019 - 153 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 73.
  Elementy projektowania logistycznego / Stanisław Smyk (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 153 s.

  Scholarly monograph 100
 • 74.
  EPIMILITARIS 2019 Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN Nauka innowacje implikacje praktyczne / red. Mateusz Kuczabski (WBN), Anna Mróz-Jagiełło (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo SRWO, 2019

  Scholarly monograph / conference proceedings 5
 • 75.
  Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Edukacja Jutra, 2019 - 381 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings
 • 76.
  Freedom of conscience : a comparative law perspective / red. Grzegorz Bichlarz: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - 424 s.

  Scholarly monograph
 • 77.
  Geneza i rozwój obrony przeciwrakietowej / red. Sebastian Maślanka (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 190 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 78.
  Global Governance of Air and Space: Institutions, Law, Management and Policy / Małgorzata Polkowska (IP) / Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019 - 383 s.

  Scholarly monograph 100
 • 79.
  Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) / Dariusz Miszewski (IHW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 648 s.

  Scholarly monograph 100
 • 80.
  Informacyjny wymiar wojny hybrydowej / red. Marek Wrzosek (WW), Szymon Markiewicz (WW), Zbigniew Modrzejewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 183 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 81.
  International Scientific Conference 2019. Collection of Papers. Defense and Security. Arms, Technologies, Logistics. Communication and Computing Technologies. Cybersecurity. Social Science / Shumen, Bulgaria : "Vasil Levski" National Military University, “Artillery, Aircraft Defense and CIS” Faculty, Proceedings of International Scientific Conference "Defense Technologies" DefTech 2019, 2019 - 591 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 82.
  International security and state borders / red. Kawa Daniel - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - 277 s.

  Scholarly monograph
 • 83.
  Joseph Ratzinger - w 90 rocznicę urodzin / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Andrzej Piętka, Paweł Beyga, Cezary Smuniewski (WBN) - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 37, 2017, nr 4(200), 2019 - 243 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 84.
  Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - 315 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 85.
  Kompetencje przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego / Karina Górska-Rożej (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 172 s.

  Scholarly monograph 80
 • 86.
  Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej / red. Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 139 s.

  Scholarly monograph 20
 • 87.
  Krizové řízení a řešení krizových situací / red. Jiří Konečný: Tomas Bata University in Zlín, 2019 - 269 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 88.
  Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń / red. Witold Lidwa (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 241 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 89.
  Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych / red. Hanna Kelm, Marek Ćwiklicki - Katowice, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019 - 210 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 90.
  Ład energetyczny : idee i rzeczywistość / red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Bogusław Jagusiak, Witold Ostant (WBN) - Poznań, Polska : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2019 - 412 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 91.
  Lotnictwo w wojnie powietrznej : koncepcje, historia, teraźniejszość / Wiesław Marud (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 - 346 s.

  Scholarly monograph 100
 • 92.
  Luter i reformacja / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Cezary Smuniewski (WBN), Andrzej Piętka, Paweł Beyga - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik ; R. 37, 2017, nr 2-3, 2019 - 298 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 93.
  Marian Chodacki 1898-1975 / Dominik Smyrgała (IHW) / Szczecin, Polska : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie, 2019 - 35 s.

  Popular science book
 • 94.
  Marzec i po Marcu : wpływ kryzysu Marca '68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / red. Przemysław Benken, Tadeusz, Paweł Rutkowski - Szczecin, Polska Warszawa, Polska : Instytut Pamięci Narodowej, Centralny Projekt Badawczy IPN Władze PRL Wobec Środowisk Twórczych, Dziennikarskich i Naukowych, 2019 - 334 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 95.
  Media relations : a practical guide to helping spokes-persons of organizations to prepare for a conversation with media repre-sentatives / Justyna Lipińska (WZiD) / Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2019 - 121 s.

  Scholarly monograph 20
 • 96.
  Memoria de naciones: Guía de transición democrática: La experiencia polaca / Franciszek Dąbrowski (IHW), Radosław Peterman / Praha, Czech Republic : CEVRO, 2019 - 44 s.

  Scholarly monograph 20
 • 97.
  Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego/państwa / red. Katarzyna Śmiałek, Wiesław Śmiałek - Warszawa, Polska : Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, 2019 - 298 s.

  Scholarly monograph
 • 98.
  Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa w XXI wieku / red. Robert Białoskurski, Puzikow Rusłan, Jacek Zieliński - Siedlce, Polska : Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, 2019 - 195 s.

  Scholarly monograph / conference proceedings
 • 99.
  Między wiedzą a władzą : bezpieczeństwo w erze informacji / red. Piotr Bajor, Artur Gruszczak: Księgarnia Akademicka, 2019 - 335 s.

  Scholarly monograph
 • 100.
  Military logistics : theory and practice / Wojciech Nyszk (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 168 s.

  Scholarly monograph 100