Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Uwarunkowania bezpieczeństwa ustrojowego pod rządami Konstytucji z 1997 r.

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Konstytucja Polski (1997)
 • Orzecznictwo konstytucyjne
 • Polska
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawodawstwo
 • Prezydentura (urząd)
 • Rząd (organ państwowy)
 • Sądownictwo
 • Ustawodawstwo
 • Ustrój polityczny
 • Władza państwowa
 • Władza sądownicza
 • Władza ustawodawcza
 • Władza wykonawcza
Abstract

PL Aby państwo – jako podmiot realizujący zadania o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym – funkcjonowało sprawnie, trzeba prawidłowo ukształtować relacje pomiędzy trzema ośrodkami władzy, jakie tworzą władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. Kluczowa jest stabilność struktur i relacji, którą w dużej mierze warunkuje stabilność podstawy prawnej wynikająca ze szczególnego trybu zmiany ustawy zasadniczej. Bezpieczeństwo ustrojowe państwa to nie tylko współpraca, ale także utrzymujący się zdrowy poziom napięcia i wzajemnej kontroli pomiędzy trzema punktami oparcia „trójnogu bezpieczeństwa ustrojowego”. Co bowiem istotne, jeżeli dwie z kluczowych władz zbyt silnie będą ze sobą współpracowały, nie kontrolując się wzajemnie w sposób naturalny, dążyć będą do unicestwienia trzeciej władzy i siłą rzeczy doprowadzą do samounicestwienia się całej konstrukcji bezpieczeństwa ustrojowego państwa

Date of online publication

22.02.2023

Pages (from - to)

17 - 36

URL

https://swws.edu.pl/25-lat-stosowania-konstytucji-rzeczypospolitej-polskiej-red-jaroslaw-szymanek/

Book

25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

22.02.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0