Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

PRL, blok sowiecki i międzynarodowy terroryzm: uwarunkowania tajnych relacji w okresie zimnej wojny

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The People’s Republic of Poland, the Soviet bloc and international terrorism: the determinants of secret relations in the Cold War period

Year of publication

2023

Published in

Terroryzm – studia, analizy, prewencja

Journal year: 2023 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa Środkowo-Wschodnia
  • Komunizm
  • Kraje socjalistyczne
  • Organizacje terrorystyczne
  • Polityka międzynarodowa
  • PRL
  • Terroryzm
  • Wywiad
  • Zimna wojna
  • ZSRR
Abstract

PL W okresie zimnej wojny państwa zachodnie wielokrotnie oskarżały blok sowiecki o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Odtajnienie wielu dokumentów pochodzących z archiwów byłych służb wywiadowczych w Europie Środkowo- Wschodniej umożliwiło weryfikację tych oskarżeń, pozwoliło również spojrzeć szerzej na powiązania państw socjalistycznych z ugrupowaniami terrorystycznymi. Celem artykułu jest przedstawienie czynników warunkujących nawiązywanie i podtrzymywanie tajnych kontaktów między państwami bloku sowieckiego a organizacjami terrorystycznymi, wskazanie genezy tych kontaktów i przedstawienie ich rzeczywistego przebiegu, a w tym kontekście również doświadczeń PRL na tle innych krajów komunistycznych.

EN During the Cold War, Western states repeatedly accused the Soviet bloc of supporting international terrorism. The declassification of many documents from the archives of the former intelligence services in Central and Eastern Europe has made it possible to verify these accusations and has also made it possible to take a broader look at the links between the socialist states and terrorist groups. The aim of the article is to present the factors determining the establishment and maintenance of secret contacts between the Soviet bloc states and terrorist organisations, to indicate the genesis of these contacts and to present their actual course, and in this context also the experience of the People’s Republic of Poland against the background of other communist countries.

Date of online publication

13.03.2023

Pages (from - to)

88 - 119

DOI

10.4467/27204383TER.23.003.17443

URL

https://www.abw.gov.pl/ftp/foto/Wydawnictwo/terroryzm/nr3/8_-_artykul_-_P__Gasztold.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 112-119.

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

13.03.2023 (Date presumed)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5.0