Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie informacją i zarządzanie wiedzą : podejście konsiliencyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Information Management And Knowledge Management : Consilience Approach

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Filozofia nauki
  • Nauka
  • Zarządzanie informacją
  • Zarządzanie wiedzą
Abstract

PL Rozstrzygnięcie związków zachodzących pomiędzy zarządzaniem informacjami a wiedzą nie sposób opisać w jednym rozdziale. Z badań wynika, że zachodzą między nimi związki funkcjonalne. Zarządzanie informacją należy traktować jako operacje wykonywane na zasobach informacji, mające znaczenie i stanowiące konkretną wartość dla odbiorcy. Z kolei zarządzanie wiedzą jest zestawem skoordynowanych procesów wspartych infrastrukturą teleinformatyczną, prowadzonych na wiedzy celem jej rozwijania, czynienia jej coraz bardziej użyteczną dla uczestników organizacji. Już ten pobieżny przegląd relacji wskazuje, że między zarządzaniem wiedzą a informacją można doszukać się więcej ich znaczeń. Najważniejsze, według uznania autorki zostały przedstawione w niniejszym rozdziale.

Date of online publication

09.02.2023

Pages (from - to)

17 - 34

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 33-34.

Book

Konteksty teoretyczne i praktyczne informacji w organizacji

Ministry points / chapter

20.0