Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo państw Europy Wschodniej w sytuacji wojny na Ukrainie

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Security Of Eastern European Countries In The Context Of The War In Ukraine

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Geopolityczny

Journal year: 2022 | Journal volume: Tom 42

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • NATO
  • Agresja rosyjska na Ukrainę (2022)
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Europa Wschodnia
Abstract

EN The Russian government's drive to expand its sphere of influence into countries that were part of the Russian empire in the past, poses a threat to most Eastern European countries. This is particularly true for the countries that are within the sphere of influence of the ongoing war in Ukraine, triggered by the invasion of the Russian army. The subject of this paper is the political and military situation in Eastern Europe, shaped in the wake of the Russian Federation's military aggression against Ukraine. The purpose of the study is to present the security policy of selected countries - members of NATO, which seek to systematically increase the military potential of the Alliance forces on their territory. The research problem was expressed in the form of the following question: how do the selected countries implement defense preparations and what NATO forces are involved, with particular emphasis on the role of the US? To solve the research problem, the analysis of the Polish Institute of International Affairs (PISM), the comments of the Center for Eastern Studies (OSW) and the publications of the Defence24 portal were mainly used.

PL Dążenie władz Rosji do rozszerzania strefy swoich wpływów na kraje wchodzące w przeszłości w skład rosyjskiego imperium, stwarza zagrożenie dla większości państw Europy Wschodniej. Dotyczy to w szczególności państw, które znalazły się w zasięgu oddziaływania trwającej na Ukrainie wojny, wywołanej w wyniku inwazji armii rosyjskiej. Przedmiotem niniejszej pracy jest sytuacja polityczno-militarna w Europie Wschodniej, ukształtowana w następstwie agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Celem pracy jest przedstawienie polityki bezpieczeństwa wybranych państw - członków NATO, które dążą do systematycznego zwiększania potencjału militarnego sił Sojuszu na swoim terenie. Problem badawczy został wyrażony w postaci następującego pytania: Jak wybrane państwa realizują przygotowania obronne i jakie siły NATO są zaangażowane, ze szczególnym uwypukleniem roli USA? Rozwiązanie problemu badawczego zostało oparte na analizach i krytyce dostępnej literatury przedmiotu oraz informacji agencyjnych.

Date of online publication

01.2023

Pages (from - to)

14 - 29

URL

https://przeglad.org/wp-content/uploads/2022/12/XLII-01-CBN.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 27-29.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

26.01.2023 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0