Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Journal year: 2022 | Journal volume: T. XVI

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Cyberprzestrzeń
  • Ryzyko
Abstract

PL W artykule przedstawiono analizę ryzyka dla bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni, w tym zostało określone m.in. środowisko i zakres analizy ryzyka. Zidentyfikowane zostały również wybrane, istotne zagrożenia dotyczące technologii informatycznych m.in.: złośliwe oprogramowanie, botnet, spam, inżynieria społeczna, które zostały wytypowane m.in. na podstawie raportu Zespółu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego poziomu krajowego, roczny raport z działalności zespołu w 2020 r. , katalogu zagrożeń csirt.gov.pl z 2019 r. oraz publikacji ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Następnie przedstawiono podstawowe podatności z zakresu bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni. W ramach procesu analizy ryzyka istotnym czynnikiem było oszacowanie ryzyka (poprzez określenie potencjalnych strat oraz prawdopodobieństwa realizacji zagrożenia) za pośrednictwem metody ilościowej (wykorzystującej wartości liczbowe do identyfikacji poziomów istniejących ryzyk). Ostatnim elementem analizy ryzyka była ocena ryzyka dla określonych zagrożeń, definiowana jako iloczyn strat oraz prawdopodobieństw, które zostały oszacowane (ryzyko=prawdopodobieństwo x skutek).

Date of online publication

07.12.2022

Pages (from - to)

1 - 18

DOI

10.5604/01.3001.0016.2038

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=234673

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

07.12.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0