Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Znaczenie rewolucji cyfrowej w procesie nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Biblioteka Główna, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Importance of the digital revolution in teaching the subject of education for safety

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 1 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Edukacja
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (przedmiot szkolny)
 • Dzieci
 • Informatyzacja
 • Młodzież
 • Nauczanie
 • Podstawa programowa
 • Polska
 • Program nauczania
 • Społeczeństwo informacyjne
 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły średnie
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Treści kształcenia
EN
 • Education
 • Education for safety
 • Information and communication technologies (ICT)
 • Poland
 • Security
Abstract

PL Aktualna sytuacja na świecie spowodowana wieloma kryzysami na poziomie globalnym wpłynęła na poczucie bezpieczeństwa współczesnego człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Zmiany cywilizacyjne doprowadziły do powolnego przyzwyczajania się do zmiennej, ale niepewnej, złożonej i niejednoznacznej rzeczywistości, w której technologie cyfrowe wywierają coraz większy wpływ na codzienne życie. Adaptowanie się do nowych i zaskakujących warunków, które narzuca nam czwarta rewolucja – cyfrowa, spowodowało zmianę w sposobie postrzegania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz realizacji zadań edukacyjnych wprowadzonych w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa w roku szkolnym 2022/2023, które uwzględniają wyzwania cyfrowe, jakie niesie ze sobą współczesny świat.

EN The current worldwide situation caused by a number of crises at a global level has affected the sense of security of modern people, especially children and young people. Changes in civilisation have led to a slow adaptation to a changing but precarious reality, complex and ambiguous, in which digital technologies are exerting an ever-increasing influence on everyday life. As we adapt to the new and astonishing conditions that the fourth revolution – the digital revolution – is imposing on us, there has been a change in the way we perceive safety knowledge and the implementation of the educational tasks introduced in the safety education core curriculum for the 2022/2023 school year, which take into account the digital challenges of the modern world.

Date of online publication

30.12.2022

Pages (from - to)

37 - 51

DOI

10.5604/01.3001.0016.1959

URL

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=234581

Comments

Bibliografia na stronach 49-51.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.12.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0