Processing may take a few seconds...

Article


Title

Geneza hegemoni : implikacja terminu na podstawie Machiavellego oraz analiza hegemoni wybranych państw na przestrzeni wieków

Authors

[ 1 ] Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Uniwersytet Medyczny w Lublinie | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Origins of Hegemony : The Implication of the Term Based on Machiavelli's work and the Analysis of the Hegemony of Selected States Over the Centuries

Year of publication

2022

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2022 | Journal volume: T. XVII | Journal number: nr 19(2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Geopolityka
 • Gospodarka
 • Hegemonia
 • Państwo
 • Polityka
 • Polityka międzynarodowa
 • Przewaga (wojsk.)
 • Przywództwo
 • Społeczeństwo
 • Władcy
 • Władza
 • Historia
Abstract

PL Analiza dzieła Niccolò Machiavellego Książe pozwoliła Autorom na wysnucie wniosków odnoszących się do hegemoni i jej głównych czynników, jakimi są ziemie, wojsko oraz władca, które pod wpływem czasu i zmieniających się warunków na arenie międzynarodowej przeistoczyły się we władzę, rozwój militarny, ekonomiczny, technologiczny i informacyjny oraz układy i sojusze na arenie międzynarodowej. Ocena panowania Starożytnego Rzymu, Sparty, Imperium Osmańskiego, Hiszpanii, Francji oraz Wielkiej Brytanii w czasach, w których państwa te posiadały silną pozycję, pozwala na oparcie przykładami czynników hegemo-nicznych przeanalizowanych przez Autorów. Wnioskując Autorzy również poka-zują, w jaki sposób intensywność omawianych czynników geopolitycznych wpływa na czas trwania hegemonii przez te państwa. Czerpanie wiedzy z doświadczeń poprzednich hegemonów daje możliwość wykluczenia błędów, które doprowadzają do osłabienia pozycji kraju. Sprawowanie władzy nad całym światem wymaga od hegemona nieustannej roztropności i czujności na występujące sytuacje kryzysowe wewnątrz, jak i za granicami państwa, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa obywatelom.

EN The analysis of Niccolò Machiavelli’s The Prince allowed the Authors to draw conclusions regarding the hegemony and its main factors such as lands, the army and the ruler which, under the influence of time and changing conditions on the international arena, turned into power and military, economic, technological as well as information development, and arrangements and alliances in the interna-tional arena. The assessment of the reign of Ancient Rome, Sparta, the Ottoman Empire, Spain, France and Great Britain, in the times when these countries had strong international positions, allows to support the analyzed hegemonic factors with examples. Concluding, the Authors also show how the intensity of the dis-cussed geopolitical factors affects the duration of hegemony of these countries. Learning from the experience of previous hegemons makes it possible to exclude mistakes that lead to the weakening of the country’s position. Exercising power over the whole world requires the hegemon to be constantly prudent and vigilant to crisis situations inside and outside the country in order to ensure a sense of security for citizens.

Date of online publication

14.12.2022

Pages (from - to)

63 - 87

DOI

10.32084/bsawp.4955

URL

https://ojs.academicon.pl/bsa/article/view/4955/5203

Comments

Bibliografia na stronach 86-87.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

14.12.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0