Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Zagrożenia bezpieczeństwa Europy w aspekcie "Europejskiej strategii bezpieczeństwa"

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 109 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Europa
  • Polityka międzynarodowa
  • Unia Europejska (UE)
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Abstract

PL W artykule zaprezentowano główne zagrożenia bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Celem publikacji jest zapoznanie ze specyfiką i podziałem zagrożeń opisanych w Europejskiej strategii bezpieczeństwa. Przedstawiono w niej także realne zagrożenia dla państw członkowskich Unii Europejskiej w aspekcie zmieniającej się sytuacji na arenie międzynarodowej oraz ewaluujących zagrożeń ze strony zarówno podmiotów prawa międzynarodowego, jak i organizacji terrorystycznych i przestępczych. W sformułowanych wnioskach zaprezentowano propozycje podjęcia działań przez organy odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w celu zapobiegania utraty poczucia bezpieczeństwa przez obywateli krajów członkowskich.

EN The article discusses threats to European Union security. Its main goal is to look at the nature and division of threats defined by the European Security Strategy. It introduces the real risks for European partners in the changing geopolitical situation and threats from the international law perspective from terrorists and criminal groups. Summary statements may influence executives to prevent Europeans from losing their sense of security.

Pages (from - to)

5 - 22

URL

https://bibliotekanauki.pl/articles/93310

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 21-22.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

1.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

1.0