Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Działania w obszarze zajętym przez przeciwnika – rola, możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu wojsk obrony terytorialnej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Actions in the area occupied by the enemy –role, capabilities and limitations in the use of territorial defense forces

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 279 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Działania nieregularne
 • Działania taktyczne
 • Obrona terytorialna
 • Siły zbrojne
 • Sztuka wojenna
 • Wojska obrony terytorialnej
EN
 • Armed forces
 • Art of war
 • Irregular operations
 • National security
 • Tactical operations
 • Territorial defence
 • Territorial defence troops
Abstract

PL Ustawą z dnia 01 stycznia 2017 roku powołano w Polsce nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Prace nad ich utworzeniem zaczęły się kilka miesięcy wcześniej. Po raz pierwszy w Polsce utworzono siły, których działanie bojowe przypisane jest do stałych rejonów odpowiedzialności (SRO). Powoduje to, że siły te nie wycofują się, lecz zostają w obszarze, który może być zajęty przez przeciwnika. Tym samym prowadzenie działań nieregularnych stało się jednym z głównych zadań nowoutworzonych wojsk. Doświadczenia konfliktów XXI wieku podkreślają, iż działania na tyłach przeciwnika oraz oddziaływanie na jego siły i środki w czasie okupacji mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania ducha walki i końcowego sukcesu polityczno-militarnego

EN By the Act of January 1, 2017, a new type of armed forces was established in Poland -the Territorial Defense Forces. Work on their creation began a few months earlier. For the first time in Poland, were createdforces, whose combat operations are assigned to permanent areas of responsibility (AOR). This means that these forces do not retreat but remain in the area that can be occupied by the enemy. Thus, conducting irregular operations became one of the main tasks of the newly created troops. The experience of twenty-first century124conflicts emphasizes that actions in the rear of the enemy and the impact on his forces and means during the occupation are crucial to maintain the fighting spirit and final political and military success.

DOI

10.34752/2022-f279

URL

http://www.wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/163

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 142.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

11.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

2 months after publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0