Processing may take a few seconds...

Article


Title

Support for the non-military system by the Territorial Defense Forces the fight against Covid-19

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Published in

Systemy Logistyczne Wojsk

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 56 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • COVID-19
  • Crisis management
  • Information systems
  • Civil-military cooperation
  • Territorial Defense Forces
Abstract

EN Soldiers of the Territorial Defense Forces (TDF) (Polish name: Wojska Obrony Terytorialnej – WOT) have been supporting medical services and local government entities in the fight against COVID-19 for over 2 years. During the pandemic period, as the number of cases increased, so did the number of operations carried out by TDF soldiers. The considerations presented in the article are related to the territorial defense forces, and the aim of research is to check, verify, and evaluate the status of involvement of TDF in supporting public administration, sanitation and emergency services in the fight against the Sars-CoV-2 coronavirus pandemic. The research hypothesis was adopted, which assumed that the IT application implemented in the Territorial Defense Forces supporting the activities of the Territorial Defense Forces would enable universal access by entities of the non-military system applying for TDF assistance and would shorten the time needed to provide assistance. The implementation of the above-outlined aims of the article required answers to research questions: To what extent did the "Pomoc WOT" IT platform support the public administration, sanitary and emergency services in the fight against the pandemic? The following empirical research methods were applied: the method of analysis and criticism of the literature of the research subject and statistical methods concerning non-military actors, to which the soldiers of the TDF provided support in the fight against COVID-19. From among theoretical methods, the following were used: analysis, synthesis, and inference methods. Scientific research results. More than 1,000 TDF soldiers are deployed every day to carry out the tasks in the fight against the pandemic, providing support in dozens of hospitals and sanitary stations, vaccination points, as well as blood donation and transfusion centers. "WOT Pomoc" application implemented in the TDF Command was developed to facilitate submission, without physical contact, of support requests for TDF soldiers. Through its use, each of the state's non-military system entities eligible to receive military support has the ability to log into the application and submit a request for support. This eliminated the need for multi-level approval of requests, from the voivode up to the Minister of Defense. Since the launch of the application, all the activities related to submitting requests are done automatically, without the need to perform additional actions, and information about the approval of the request is transferred directly to the appropriate brigade commander of the Territorial Defense Forces.

PL Żołnierze WOT od ponad 2 lat wspierają służby medyczne i jednostki samorządu terytorialnego w walce z koronawirusem COVID-19. Do realizacji zadań z walce z pandemią każdego dnia zaangażowanych jest ponad 1000 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej (WOT), udzielających wsparcia w kilkudziesięciu szpitalach i stacjach sanitarnych, punktach szczepień, a także w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W okresie pandemii wraz ze wzrostem zachorowań rosła również liczba przedsięwzięć realizowanych przez żołnierzy WOT. Wdrożona w dowództwie WOT aplikacja „Pomoc WOT” powstała w celu ułatwie- nia i bezkontaktowego składania zapotrzebowani na wsparcie żołnierzy WOT. Poprzez jej wykorzystanie każdy z podmiotów układu pozamilitarnego państwa, uprawnionych do otrzymania wsparcia wojskowego, ma możliwość zalogowania się w aplikacji i złożenia zapotrzebowania na wsparcie. Wyeliminowało to konieczność wieloszczeblowego zatwierdzania wniosków poprzez wojewodę do Ministra Obrony Narodowej. Z chwilą powstania aplikacji wszystkie czynności związane ze składaniem wniosku realizowane są automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności, a informacja o zatwierdzeniu wniosku trafia bezpośrednio do właściwego dowódcy brygady Obrony Terytorialnej.

Date of online publication

30.09.2022

Pages (from - to)

35 - 52

URL

http://slw.wat.edu.pl/Support-for-the-non-military-system-by-the-Territorial-Defense-Forces-the-fight-against,155065,0,2.html

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.09.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0