Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo państwa a instytucjonalno-strukturalny aspekt zarządzania wiedzą w siłach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły Zbrojne RP
  • Struktura organizacyjna
  • Zarządzanie wiedzą
Date of online publication

01.09.2022

Pages (from - to)

91 - 109

Book

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania i dylematy współczesnego rynku pracy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0