Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Green Human Resources Management a wizerunek organizacji : wpływ pandemii COVID-19 na polski rynek pracy i zainteresowanie koncepcją zielonego zarządzania zasobami ludzkimi

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Branding (marketing)
  • COVID-19
  • Przedsiębiorstwo
  • Rozwój zrównoważony
  • Rynek pracy
  • Wizerunek przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Zielone miejsca pracy
Date of online publication

01.09.2022

Pages (from - to)

13 - 31

Book

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania i dylematy współczesnego rynku pracy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0