Processing may take a few seconds...

Article


Title

Counteracting imagery (IMINT), optoelectronic (EOIMINT) and radar (SAR) intelligence

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Przeciwdziałanie rozpoznaniu obrazowemu (IMINT), optoelektronicznemu (EOIMINT) i radarowemu (SAR)

Year of publication

2022

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2022 | Journal volume: T. 204 | Journal number: Nr 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Electronic reconnaissance
  • Imagery intelligence (IMINT)
  • Optoelectronic reconnaissance
  • Radar intelligence
PL
  • Rozpoznanie obrazowe
  • Rozpoznanie optoelektroniczne
  • Rozpoznanie radiolokacyjne
Abstract

EN The development of military technique and technology forces necessary changes in military reconnaissance using advanced methods of contemporary battlefield imaging. This paper addresses the topic of imagery intelligence as an essential source for gaining information about the deployment and quantity of means and forces of a potential enemy. Currently, armies of the world are equipped with modern imagery intelligence systems that make it possible to collect, process and analyse the collected data on enemy’s troops and the environment in which the enemy operates. The purpose of the study is to present the proper role of camouflage undertakings that make it possible to counteract imagery, optoelectronic and radar intelligence. The increasing capabilities in this problem area mean that in the near future intelligence tasks will be carried out not only by ground, space or naval systems, but primarily by reconnaissance aircraft and unmanned aerial systems. In accordance with the problem indicated in the topic, the paper brings closer the possibilities of counteracting imagery intelligence from the theoretical and practical perspective. In addition, it presents the latest camouflage solutions employed both in the Polish Armed Forces and other selected armies. At the end of the paper, the authors formulate the most important conclusions that constitute a generalisation of the results of studies presented in different parts of the publication.

PL Rozwój techniki i technologii militarnej wymusza konieczne zmiany w prowadzeniu taktyki rozpoznania wojskowego z użyciem zaawansowanych środków zobrazowania współczesnego pola walki. W niniejszym artykule poruszono tematykę rozpoznania obrazowego jako kluczowego źródła zdobywania informacji o rozmieszczeniu oraz ilości posiadanych sił i środków potencjalnego przeciwnika. Obecnie armie świata wyposażone są w nowoczesne systemy rozpoznania obrazowego pozwalające na realizację gromadzenia, przetwarzania i analizowania zgromadzonych danych o wojskach własnych przeciwnika i środowisku, w jakim prowadzi działania. Przeznaczeniem opracowania jest przedstawienie właściwej roli przedsięwzięć z zakresu maskowania, umożliwiających przeciwdziałanie rozpoznaniu obrazowemu, optoelektronicznemu oraz radarowemu. Zwiększające się możliwości w przedmiotowym obszarze problemowym powodują, że w najbliższej przyszłości spectrum zadań rozpoznawczych realizowane będzie już nie tylko przez systemy naziemne, kosmiczne czy też morskie, ale przede wszystkim przez samoloty rozpoznawcze oraz bezzałogowe systemy powietrzne. Zgodnie z zaproponowaną w temacie problematyką przybliżono możliwości przeciwdziałania rozpoznaniu obrazowemu w aspekcie teoretycznym i praktycznym.Ponadto zaprezentowano najnowsze rozwiązania z obszaru maskowania zarówno w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innych wybranych armiach świata. Na końcu artykułu podane są najważniejsze wnioski, stanowiące uogólnienie wyników badań zawartych w poszczególnych częściach publikacji.

Date of online publication

15.06.2022

Pages (from - to)

222 - 244

DOI

10.5604/01.3001.0015.8975

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=230280

Comments

Bibliografia na stronach 241-242.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

15.06.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

20.0