Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ekologistyka : teoria i praktyka zarządzania składowiskami odpadów

Editors

Additional title

PL Teoria i praktyka zarządzania składowiskami odpadów

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Publisher name from the Ministry list

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Date of publication

2021

Number of pages

171

ISBN

9788396182463

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991053005757905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-961824-6-3&offset=0

Keywords
PL
  • Ekologia
  • Gospodarka odpadami
  • Logistyka
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Odpady
  • Składowiska odpadów
Comments

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych (p. 111-127)