Processing may take a few seconds...

Article


Title

An Introduction to Polish-Turkish Relations in the Context of European Security

Authors

[ 1 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4 (707)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo
 • Geopolityka
 • Polityka międzynarodowa
 • Bałtyk (morze)
 • Bliski Wschód
 • Europa
 • Polska
 • Turcja
EN
 • Geopolitics
 • International policy
 • Safety
 • Bałtyk (morze)
 • Bliski Wschód
 • Europe
 • Poland
 • Turkey
Abstract

PL Artykuł jest wstępem do analizy relacji bilateralnych miedzy Polską a Turcją, zwłaszcza pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo Europy. Relacje te należy ujmować z uwzględnieniem także głównych aktorów geopolitycznie zainteresowanych regionem miedzy Bałtykiem a Morzem Czarnym i Bliskim Wschodem oraz możliwości wpływania przez nich na stosunki polsko-tureckie w aspekcie własnych interesów. Jak się wydaje, stosunki geopolityczne między Polską a Turcją zaczynają sprzyjać pokojowej stabilizacji i zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w regionie. Należy brać pod uwagę jednak reakcje dotychczasowych partnerów obu państw, ponieważ konsekwencje strategicznego sojuszu polsko-tureckiego mogą dotyczyć zarówno narodów bliskiego sąsiedztwa, jak i szerszego kontekstu geopolitycznego. Takie czynniki polityczne jak bariery geograficzne, różnice kulturowe i religijne, sprzeczne interesy innych regionalnych graczy lub nieoczekiwane zmiany społeczno-polityczne mogą być wykorzystywane jako narzędzia destrukcyjne, którym i Polska, i Turcja musiałyby aktywnie i systematycznie przeciwdziałać. Korzyści z sojuszu polsko-tureckiego - nie tylko dla Polski i Turcji, lecz także dla całego regionu - wydają się przewyższać jego potencjalne wady. Zwiększony poziom bezpieczeństwa w regionie jest bowiem czynnikiem stabilizującym, sprzyjającym długoterminowemu zrównoważonemu postępowi społeczno-gospodarczemu całej Europy.

Date of online publication

02.02.2022

Pages (from - to)

39 - 52

Comments

Bibliografia na stronach 50-52.

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0