Processing may take a few seconds...

Article


Title

Selected issues of police practice in the area of internal security

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Wybrane zagadnienia praktyki policyjnej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego

Year of publication

2022

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2022 | Journal volume: T. 203 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Policja
 • Polska
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Military threat
 • National security
 • Nonmilitary threat
 • Poland
 • Police
 • Public security
Abstract

EN The aim of the article is to present selected utilitarian aspects of the activities of state authorities which, while carrying out statutory tasks – often cooperating with each other, bear responsibility for ensuring internal security at a socially acceptable level. The main research problem is selected strategic undertakings implemented by the Police with a view to increasing effectiveness in combating actual and potential threats. Detailed problems are selected methods of measuring and evaluating the effectiveness of activities conducted, as well as the influence of the National Security Threat Map on shaping opinions in the field of the sense of safety. This new interactive tool not only enables anonymous reporting of threats identified by residents but also provides an opportunity for verifying the actions taken. The article discusses selective issues related to the development of the Report on the state of security in Poland, which by definition should reflect the actual level of security in the country.

PL Celem artykułu jest przedstawienie wybranych utylitarnych aspektów działalności organów państwowych, które realizując ustawowe zadania – często ze sobą współpracując – ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, na poziomie akceptowalnym społecznie. Głównym problemem badawczym są wyselekcjonowane przedsięwzięcia o charakterze strategicznym realizowane przez Policję, które podnoszą skuteczność w zwalczaniu rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń. Problemami szczegółowymi są wybrane metody pomiaru oraz oceny efektywności prowadzonych działań, a także wpływ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na kształtowanie opinii w zakresie poczucia bezpieczeństwa. To nowe interaktywne narzędzie umożliwia nie tylko anonimowe zgłaszanie identyfikowanych przez mieszkańców zagrożeń, ale również stwarza możliwość weryfikacji podjętych przedsięwzięć. W artykule omówiono selektywne zagadnienia związane z opracowaniem Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce, który z założenia powinien odzwierciedlać rzeczywisty poziom bezpieczeństwa w kraju

Date of online publication

15.03.2022

Pages (from - to)

69 - 80

DOI

10.5604/01.3001.0015.8027

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=228560

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

15.03.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0