Processing may take a few seconds...

Article


Title

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W ROKU 1989 I 2021. ANALIZA PORÓWNAWCZA

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 21 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Młodzież
  • Organizacja
  • Program nauczania
  • Szkoły ponadpodstawowe
Abstract

PL Celem artykułu jest wskazanie przeobrażeń w realizacji treści z zakresu bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych. Sytuacja problemowa rozpatrywana została w kategorii poznawczej, stąd też zastosowano teoretyczne metody badań, jak: analiza, synteza, wnioskowanie i abstrahowanie. Analizie poddano współcześnie realizowany program tego przedmiotu z programem wprowadzonym w roku szkolnym 1989/90. Przeprowadzone wyniki badań dowodzą, że na przestrzeni dekad edukacja stricte obronna sukcesywnie ustąpiła miejsca edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, powodując poszerzanie perspektywy poznawczej. Owa zależność pozwoliła na wnioskowanie, że w prakseologicznym projektowaniu procesów edukacji w zakresie bezpieczeństwa, determinując organizację, formy i warunki realizacji zajęć. Tym samym zawarte w 1989 roku treści dotyczące projektowania procesu edukacji na rzecz bezpieczeństwa pojawiają się także współcześnie. Mimo upływu lat, wciąż wydają się one aktualne i potrzebne.

URL

http://sbn.wat.edu.pl/EDUKACJA-NA-RZECZ-BEZPIECZENSTWA-W-SZKOLACH-PONADPODSTAWOWYCH-W-ROKU-1989-I-2021,146371,0,1.html

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0