Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Surowce energetyczne a industrializacja sił zbrojnych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Technika wojskowa
  • Surowce
  • Siły zbrojne
Abstract

PL Celem tego artykułu jest przedstawienie zmian technologicznych w siłach zbrojnych w szerszym kontekście rozwoju technologicznego, przede wszystkim prowadzących do większego zużycia energii. W tym celu autor analizuje w kolejności chronologicznej wpływ przemian, które przyniosła rewolucja przemysłowa, na funkcjonowanie sił zbrojnych od XIX wieku aż do czasów współczesnych. Autor konkluduje, że ze względu na to, że surowce energetyczne są niezbędne zarówno do napędzania, jak i produkcji platform bojowych, stały się bardzo ważnym , choć ukrytym aspektem funkcjonowania sił zbrojnych.

Date of online publication

16.02.2022

Pages (from - to)

289 - 307

Comments

Bibliografia na stronach 306-307. Streszczenie angielskie.

Book

Animus Belli 2019 : duch wojny. T. 3, Zmienność w historii sztuki wojennej

Presented on

Animus Belli IV, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0