Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykorzystanie aplikacji mobilnych do ochrony ludności ludności w warunkach konfliktu zbrojnego - studium przypadku Izraela

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aplikacja mobilna
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Konflikty zbrojne
  • Obrona cywilna
  • Izrael
Abstract

PL Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób aplikacje mobilne mogą zostać wykorzystane do zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej podczas konfliktu zbrojnego, na podstawie studium przypadku aplikacji będących w użytku w Izraelu od 2014 r. W opracowaniu zostały opisane aplikacje tworzone przez Siły Obronne Izraela oraz przez podmioty prywatne, podstawowe zasady ich działania i główne różnice między nimi. Na podstawie dostępnych danych z lat 2014-2019 została przeanalizowana precyzja dostępnych aplikacji oraz zalety i wady tego środka alarmowania na tle innych środków stosowanych obecnie w Izraelu. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób aplikacje mobilne mogą zrewolucjonizować przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej oraz jak mogą wpłynąć na sposób prowadzenia przez siły zbrojne działań obronnych.

Date of online publication

15.02.2022

Pages (from - to)

248 - 263

Comments

Bibliografia na stronie 262. Streszczenie angielskie.

Book

Animus Belli 2019 : duch wojny. T. 3, Zmienność w historii sztuki wojennej

Presented on

Animus Belli IV, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0